nhà > Về chúng tôi >Thông tin nhà máy

Thông tin nhà máy


Khu vực cây trồng 3.000-5.000 mét vuông
Vị trí trồng cây Hồ Bắc
Số lượng lin sản xuấtes 3
Hợp đồng sản xuất Cung cấp dịch vụ OEM, Cung cấp dịch vụ thiết kế, Cung cấp nhãn người mua
Giá trị sản lượng hàng năm Trên 100 triệu đô la Mỹ